Gwarancja na silniki zaburtowe Suzuki

Gwarancją Suzuki objęte są wszystkie modele silników zaburtowych kupionych na terenie Polski, wyłącznie od autoryzowanego dealera Suzuki i z wyłączeniem silników wykorzystywanych w zawodach sportowych.

Okres gwarancji - użytek prywatny

Trzydzieści sześć (36) miesięcy od daty zakupu przez pierwszego właściciela.

UWAGA: Użytek prywatny oznacza korzystanie z silnika przez cały okres gwarancji wyłącznie przez użytkownika końcowego do celów rekreacyjnych.

Okres gwarancji - użytek komercyjny (inny niż prywatny)

Dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu przez pierwszego właściciela.

Ponadto, silniki wykorzystywane na użytek prywatny, po upływie 36 miesięcznego okresu gwarancji Suzuki, objęte są dodatkową 24 miesięczną ochroną w postaci ograniczonej Krajowej Gwarancji Dodatkowej, działającą wyłącznie na terenie Polski.

Szczegółowe warunki opieki gwarancyjnej dla silników zaburtowych marki Suzuki opisane zostały w Książce Gwarancyjnej.

Zawarte na niniejszej stronie informacje na temat gwarancji silnika zaburtowego SUZUKI nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży silnika, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.